Reminder for 9 Usual Suspects Say Goodbye 2017 – GC7FMZ1

A chance for a quick catch up before the New Year Celebrations begin.

When: 31st December 2017

Where: Wetherspoons, Tafarn Y Porth, 5-9 Eastgate Street, Caernarfon, Gwynedd LL55 1AG

Time: 10-10.30am or until the last person leaves

9 Usual Suspects would like to take this opportunity to say a very BIG THANK YOU to everyone for their support and making 2017 a very special geocaching year. We also wish everyone a very Happy New Year and look forward to a year of fun and adventures………….

Cyfle am ddigwyddiad bach sydyn cyn i ddathliadau’r flwyddyn newydd i gychwyn.

Pryd: 31ain o Ragfyr 2017

Ble: Wetherspoons, Tafarn Y Porth, 5-9 Eastgate Street, Caernarfon, Gwynedd LL55 1AG

Amser: 10-10.30yb neu tan i’r person olaf i adael

Hoffai’r 9 Usual Suspect DDIOLCH YN FAWR iawn i chi am eich cymorth dros y flwyddyn a gwneud 2017 yn flwyddyn arbennig o geocaching. Hoffem ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i bawb ac edrych ymlaen am flwyddyn arall o hwyl ac anturiaethau……………..

(Visited 50 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *